https://www.kangur-mat.pl/image/logo_kangourou.gifKangur Matematyczny 2015
 

Strona Główna
O Kangurze
Aktualności
Zasady
Regulamin
Kontakt
Do Pobrania

 

 

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy plik, w którym możecie sprawdzić, czy liczba uczestników z Państwa szkoły w naszym systemie zgadza się z liczbą zadeklarowaną.

Uczestnicy 2015

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele Matematyki

To już XXIV raz Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR" będzie gościł w naszych szkołach. W jednych jest to już tradycja, w innych dopiero się rozgościł, ale są też szkoły które nie brały jeszcze udziału w konkursie. Serdecznie je zapraszamy do międzynarodowej, matematycznej przygody. W tej matematycznej zabawie wszyscy są zwycięzcami: jedni, bo pokonali swoje lęki, brak wiary w swoje możliwości, a inni - bo się "sprawdzili". Nie ma eliminacji wstępnych, a każdy uczestnik otrzyma niepowtarzalną nagrodę uczestnictwa - układankę "Magiczny wąż". Konkurs swoją rangę i wysoki poziom zawdzięcza międzynarodowemu zespołowi wybitnych matematyków, którzy przez cały rok opracowują zadania konkursowe. Zadania te są tłumaczone na języki krajów biorących udział w konkursie. W tej edycji dołączyły do zmagań 2 nowe kraje członkowskie: Jamajka i Korea Południowa.

 • Konkurs odbędzie się 19 marca 2015 r. o godzinie 9:00.

 • Wysokość opłaty od uczestników wynosi 8zł.

 • Plakat można pobrać do druku w formacie A4: pobierz.

 • Wzór nowej karty odpowiedzi można pobrać ze strony głównego organizatora: pobierz.

 • Zwrotu kart należy dokonać w dniu konkursu w punkcie odbioru lub poprzez wysłanie drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA

 1. W tej edycji konkursu karty odpowiedzi są jednostronne, w formacie A4.

 2. Każdy szkolny koordynator może pobrać dodatkową kartę odpowiedzi w dniu konkursu. Dostęp do tej czynności mają tylko szkolni koordynatorzy.

 3. Kartę pobieramy w sytuacji szczególnej tzn. wtedy gdyby dostarczona ilość była mniejsza, niż liczba zgłoszonych uczestników lub zgłosili się dodatkowi uczniowie - pamiętając, że prawidłowe wypełnienie karty jest elementem konkursu.

 4. Karta musi być wydrukowana w oryginalnej wielkości - (bez skalowania i dopasowywania wydruku przez drukarkę ponieważ czytnik nie natrafi na właściwe znaki) klikamy na "faktyczny rozmiar".

 5. Jeśli drukarka lub kopiarka zostawia zaciemnienia i brudzi, to taka karta odpowiedzi nie zostanie odczytana przez skaner.

 6. Kart nie wolno zginać i składać, bo karta zablokuje się w czytniku. Odsyłając karty pocztą, należy starannie je zapakować i ochronić przed zagnieceniem, np. sztywniejszą okładką.

 7. Prosimy nie odsyłać zadań konkursowych, ponieważ są one własnością uczniów.

 

 

HARMONOGRAM KONKURSU "KANGUR MATEMATYCZNY 2015"

grudzień 2014 r. - dostarczenie informacji o Konkursie do szkół, powołanie organizatorów i szkolnych opiekunów Konkursu
15 styczeń 2015 r. - ostateczny termin zgłaszania uczestników (dotyczy też zgłoszeń dodatkowych)
UWAGA! Od tego roku w systemie będzie zablokowana możliwość dopisania uczniów po tym terminie!
31 styczeń 2015 r. - ostateczny, nieprzekraczalny termin wpływu opłat za zgłoszonych uczestników  (liczy się data wpływu środków na konto, nie data wysłania przelewu)
16 marca do 18 marca 2015 r. - odbiór testów i kart odpowiedzi
19 marca 2015 r. - przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2015"
od 12 maja 2015 r. - w systemie są widoczne wyniki konkursu
do 30 maja 2015 r. - wręczenie nagród i dyplomów

 

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

DYREKTORZY SZKÓŁ I NAUCZYCIELE MATEMATYKI
 

Uprzejmie informujemy, że 19 marca 2015 roku odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Konkurs ten został wpisany w 1994 roku do kalendarza imprez UNESCO, od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy.

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" w niezawodny sposób integruje dzieci i młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal wszystkich krajów Europy, a nawet uczniowie z Chin, Kanady, Australii, Rosji, RPA rozwiązują takie same zadania, a laureaci mają możliwość spotkań na wspólnych obozach i wędrówkach po świecie. Konkurs ten stał się sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej i przyczynia się do wzbudzenia zainteresowania tym przedmiotem.

Liczymy na życzliwe zainteresowanie Konkursem. Mamy nadzieję, że w Państwa szkole dzień 19 marca 2015 roku stanie się prawdziwym Świętem Matematyki.

 

 

OPŁATY

W "Kangurze 2015" może uczestniczyć każdy uczeń, który zgłosi swój udział i wpłaci 8 zł.

 

 

TESTY W JĘZYKACH OBCYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w najbliższej edycji Konkursu "Kangur Matematyczny" Komitet Organizacyjny Konkursu dysponować będzie testami w języku angielskim i testami w języku białoruskim. Chęć otrzymania testów w języku obcym proszę zgłosić do 20 stycznia 2015 wraz z liczbą takich testów.

 

Tu można ściągnąć pełną instrukcję (pdf).

 1. Szkolny opiekun Konkursu zgłasza elektronicznie szkołę poprzez stronę: https://www.kangur-mat.pl.
  Uwaga!

  Podanej liczby uczniów nie można będzie zmniejszyć, ale można powiększyć!
  Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie formularza oraz zapisanie sobie danych do logowania. Dane te będą potrzebne do logowania się do systemu by sprawdzić komunikaty oraz pobrać wyniki.

 2. Szkoła dokonuje wpłaty pełnego wpisowego (bez odliczenia opłat pocztowych czy bankowych) na wskazane konto.

 3. Szkolny opiekun Konkursu przesyła dobrej jakości (czytelny) skan dowodu wpłaty mailem na adres; kangur@jadwiga.lublin.pl do 15 stycznia 2015 roku.

Wysłanie maila z dowodem wpłaty jest równoznaczne z oświadczeniem, że szkolny koordynator Konkursu uzyskał zgodę Dyrekcji swojej szkoły na udział w Konkursie i został wyznaczony do jego przeprowadzenia. W związku z tym prosimy o nie przesyłanie kart zgłoszenia.

 1. Organizator Konkursu sprawdza poprawność danych i zgodność wpłaty. Następnie potwierdza konto szkoły i nadaje szkole KOD. W razie wątpliwości będziemy się kontaktować za pomocą maila Szkolnego opiekuna Konkursu.

 2. W dniu konkursu należy odesłać lub odwieźć karty odpowiedzi do Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul. Długosza 8A, 20-054 Lublin

 3. Gdy będą już wyniki każda szkoła, po zalogowaniu się do systemu, będzie mogła pobrać wyniki swoich uczniów.

 

 

INFORMACJA DLA SZKÓŁ Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

Szanowni Państwo,

Szkoły, które zgłaszały się przez serwer na stronie:
https://www.kangur-mat.pl w poprzednich edycjach mają konta aktywne z tymi samymi danymi kontaktowymi.

 

 

Strona organizatora centralnego

Regulamin konkursu

Strona Wydawnictwa Aksjomat