https://www.kangur-mat.pl/image/logo_kangourou.gifKangur Matematyczny 2018

Region lubelski

Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość

 

 

Strona Główna
O Kangurze
Aktualności
Zasady
Regulamin
Kontakt
Do Pobrania

 

 

Instrukcja przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2018

 
1.     Zapewnić w dniu konkursu dostęp do kserokopiarki i komputera z możliwością odbierania poczty e-mail.
2.     Karty odpowiedzi można wcześniej pokazać uczniom, a z Żaczkami i Maluchami można wypełnić pierwszą stronę. W celu uniknięcia pomyłek w czasie konkursu można przećwiczyć wypełnianie kart odpowiedzi na ich kserokopiach.
3.     Na kartach odpowiedzi nie wolno robić żadnych dodatkowych znaków ani poprawek.
4.     CZTEROLITEROWY KOD szkoły, nadany przez Regionalny Komitet Organizacyjny jest symbolem identyfikacyjnym danej szkoły – nie wolno go zmieniać, należy go zachować i podawać w kontaktach z organizatorem regionalnym.
5.     W czasie trwania konkursu dwóch uczniów może siedzieć w jednej ławce wtedy i tylko wtedy, gdy rozwiązują testy z różnych kategorii (np. Maluch i Beniamin).
6.     Przed otrzymaniem testów uczestnicy wypełniają pierwszą stronę karty odpowiedzi.
7.     Kopertę z testami należy otworzyć w obecności przedstawicieli uczestników w dniu konkursu 15.03.2018 r. o godzinie 9:00.
8.     Przed otwarciem koperty z testami należy losowo wybranym uczestnikom konkursu pokazać, że koperta jest zapieczętowana.
9.     Po otwarciu koperty z testami Komisja Szkolna jest zobowiązana sprawdzić liczbę testów z poszczególnych kategorii i w razie potrzeby „dokserować” brakujące egzemplarze a następnie rozdać testy uczniom i od tego momentu liczyć czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań: 75 minut.
10.  Nie wolno tego czasu przedłużać. Uczestnik Konkursu nie może opuścić sali przez pierwszą godzinę jego trwania.
11.  Nagrodę uczestnictwa przeznaczoną dla każdego ucznia zgłoszonego do Konkursu w obowiązującym terminie wręczamy bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
12. Zestawy z zadaniami są własnością uczestników - uczniowie mogą je zatrzymać (wynieść z sali) dopiero po godzinie 10.00 w dniu konkursu. W szkołach, w których Konkurs skończy się przed godziną 10.00, Komisja Szkolna zbiera zestawy zadań i rozdaje je uczestnikom w późniejszym terminie.
13. Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i elektronicznych środków łączności.
14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań Komisja Szkolna, w obecności uczestników, zbiera wszystkie karty odpowiedzi. W kopercie zwrotnej przesyłamy tylko jedną kartę wypełnioną przez danego uczestnika. Prosimy nie używać spinaczy i ułożyć karty „w jedną stronę”.
15. Kopertę z kartami odpowiedzi należy przesłać pocztą przed godz. 15.00 W DNIU KONKURSU pod adresem: Stowarzyszenie Oświatowe im. Królowej Jadwigi w Lublinie Al. Długosza 8a 20-054 Lublin lub dostarczyć osobiście do Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie Al. Długosza 8a.
16. PRACE DOSTARCZONE Z OPÓŹNIENIEM /decyduje data stempla pocztowego/ ZOSTANĄ WYŁĄCZONE Z UDZIAŁU W KONKURSIE.
17. W uzasadnionych przypadkach Komitet Organizacyjny ma prawo do dyskwalifikacji uczniów lub przeprowadzenia testów kontrolnych.
18. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: email: kangur@jadwiga.lublin.pl   lub pod numerem telefonu: 730799772.

 

Informacje o wysyłce materiałów konkursowych - POBIERZ

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i liceów, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych do udziału w XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

W roku 2018 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek, 15 marca o godzinie 9.00. Odpłatność od uczestnika wynosi 9 złotych.

Zbierane od rodziców oświadczenia pozostają w szkole. Zgodę dyrektora szkoły oraz dowód wpłaty wpisowego (skany obu dokumentów) można wysłać pocztą elektroniczną.

W konkursie wezmą udział te szkoły, które do dnia 21 stycznia 2018 roku:

1. zgłoszą szkolę poprzez stronę www.kangur-mat.pl

2. wpłacą wpisowe na konto Stowarzyszenia

3. wyślą zgodę dyrektora i kopię dowodu wpłaty.

 

UWAGA! Klasy siódme szkół podstawowych zgłaszamy w kategorii KADET.

 

Dalsze informacje będą regularnie pojawiać się na naszej stronie, dlatego też zachęcamy do częstego jej odwiedzania.