https://www.kangur-mat.pl/image/logo_kangourou.gifKangur Matematyczny 2017
 

Strona Główna
O Kangurze
Aktualności
Zasady
Regulamin
Kontakt
Do Pobrania

 

 

Wyniki w regionie lubelskim

 

Typ nagrody

Liczba nagrodzonych

laureat

15 (0,11%)

bardzo dobry

154 (1,15%)

wyróżniony

1372 (10,23%)

Liczba uczestników:

13411

 

Kategoria

Typ nagrody

Minimalna liczba punktów

Liczba nagrodzonych

ZA

laureat

83,00

5

bardzo dobry

71,00

27

wyróżniony

52,50

261

1M

laureat

109,00

2

bardzo dobry

94,75

27

wyróżniony

72,50

311

2M

laureat

117,00

1

bardzo dobry

108,75

24

wyróżniony

86,25

226

1B

laureat

143,00

0

bardzo dobry

122,50

15

wyróżniony

92,50

169

2B

laureat

147,00

3

bardzo dobry

137,50

16

wyróżniony

110,00

136

1K

laureat

143,00

0

bardzo dobry

127,50

9

wyróżniony

98,75

72

2K

laureat

146,00

1

bardzo dobry

137,50

11

wyróżniony

110,00

55

1J

laureat

140,00

1

bardzo dobry

123,75

11

wyróżniony

92,50

69

2J

laureat

141,00

2

bardzo dobry

128,75

5

wyróżniony

98,75

36

1S

laureat

146,00

0

bardzo dobry

128,75

3

wyróżniony

93,75

16

2S

laureat

146,00

0

bardzo dobry

138,75

6

wyróżniony

105,00

21

 

• Kryteria uzyskania tytułu laureata ustalono są jednakowo dla całego kraju. 
• Uczeń może otrzymać swoje wyniki tylko w szkole. 
• Prosimy koordynatorów szkolnych o poinformowaniu uczniów o osiągniętym wyniku.
• Uwaga: Brak wyników oznacza, że karta została źle zakodowana. 

Prawidłowe odpowiedzi

 

 

Szanowni Państwo,

Od roku szkolnego 2016/2017 mamy dwie bardzo istotne zmiany w organizacji konkursu Kangur:

 • Wraz ze skanem dowodu wpłaty prosimy przesłać ZGODĘ DYREKTORA SZKOŁY na udział w konkursie.

 • Od bieżącego roku szkolnego zbieramy pisemne OŚWIADCZENIA RODZICÓW na udział dziecka w konkursie. Oświadczenia pozostają w szkole.

Szczegółowa instrukcja dla Koordynatorów szkolnych jest dostępna tutaj:
https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/instrukcja_koordynatora.pdf.

 

Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2017”

Podstawowe zasady organizacji konkursu w regionie lubelskim

Serdecznie witamy!

Od 1 grudnia 2016 rozpoczynamy nową  XXVI edycję konkursu Kangur.

1.   Regionalnym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowe im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Konkurs obejmuje uczniów wszystkich typów szkół z następujących powiatów: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość.

2. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9 zł od osoby. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.

3.   Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.

4.    Konkurs odbędzie się 16.03.2017 r. - godz. 9.00.

5.   Szkolny Koordynator Konkursu zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2017 r.:

 • Dokonać zgłoszenia internetowo - Szkoły zarejestrowane w poprzedniej edycji korzystają z już istniejącego konta w celu zgłoszenia udziału w konkursie - Opiekun wprowadza tylko zgłoszenie ilościowe - zgodnie z dostępną poprzez stronę http://www.edukacjazti.pl/KANGUR  instrukcją. Szkoły zgłaszane do konkursu po raz pierwszy wypełniają formularz rejestracji szkoły i z utworzonego konta wprowadzają zgłoszenie ilościowe.
  Dla każdej szkoły rejestrowane jest przez Koordynatora Szkolnego Konkursu tylko jedno konto umożliwiające zarządzanie zgłoszeniami oraz pozwalające na dostęp do wyników konkursu.

 • Wpłacić wpisowe za uczestników (9 zł od uczestnika) na konto:
  STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE im. KRÓLOWEJ JADWIGI
  mBank S.A. Oddział Korporacyjny Lublin
  Nr rachunku 71 1140 1094 0000 5825 7500 1001
  Prosimy o umieszczanie w polu tytuł wpłaty wpisu: KANGUR + dane szkoły.
   

 • Przesłać dokumenty wygenerowane w trakcie rejestracji oraz dowód wpłaty wpisowego na adres do korespondencji:
  STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE im. KRÓLOWEJ JADWIGI w LUBLINIE
  ul. Długosza 8a, 20-054 Lublin (KANGUR MATEMATYCZNY).

Dopiero otrzymanie przez Stowarzyszenie wydrukowanego, podpisanego zgłoszenia oraz potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do zatwierdzenia zgłoszenia i nadania szkole kodu.

6.   Koordynator zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości przebiegu procesu zgłoszenia udziału oraz realizacji działań wynikających z komunikatów umieszczanych stronie http://www.edukacjazti.pl/KANGUR i otrzymywanych z panelu zgłoszeniowego drogą e-mailową.

7.  Materiały konkursowe i nagrody wydawane będą w terminach i miejscach podawanych na stronie http://www.edukacjazti.pl/KANGUR.

8.   Szkolny Koordynator Konkursu przeprowadza konkursu w oznaczonym dniu, w sposób zgodny z otrzymaną wraz z materiałami instrukcją.

9.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników lub prawo dyskwalifikacji uczestników w uzasadnionych przypadkach.

10.  Po rozwiązaniu testu, szkolni Koordynatorzy dostarczają, w dniu konkursu, wypełnione karty odpowiedzi zamknięte w kopertach zwrotnych pod wskazany adres lub przesyłają listem poleconym pod adresem:
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE im. KRÓLOWEJ JADWIGI w LUBLINIE, ul. Długosza 8a, 20-054 Lublin (KANGUR MATEMATYCZNY)  (najpóźniej do godz. 15:00 w dniu konkursu).

11.  Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma imienną listę wyników, która dostępna będzie również poprzez konto Szkolnego Koordynatora Konkursu oraz informację o podziale nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonami:

Józef Kołodziejczyk 730 799 772

Maciej Marczewski 509 027 354 (w sprawach związanych z obsługą konta szkoły)